Hayat Denge Modeli

Özgün ve Milli

Özgün ve millî bir eğitim yaklaşımı olan Hayat Denge Modelinde insanın biricikliğini merkeze alıyoruz.

Okul öncesi dönemin; insanın kendini gerçekleştirme yolculuğunun başlangıcı olduğunu biliyoruz. İleride yapacağı seçimleri etkileyecek deneyimleri edineceği Hayata Dokunma Döneminde çocuğun eğitim hayatında ve hayatında karşılacağı bütün alanlarla kendi yaş seviyesine göre temas etmesini sağlıyoruz ve eğitim ortamlarını bu bakış açısı ile tasarlıyoruz.

Her Çocuk
Biriciktir

Öğreniyorum

Yaş grubumun ve bireysel özelliklerimin öncelendiği programla eğlenerek öğreniyorum.

Gelişiyorum

Hazırbulunuşluğuma göre, bana özel hazırlanmış programlarla gelişiyorum.

Keşfediyorum

Bütünleştirilmiş, disiplinlerarası etkinliklerle ilgiyle keşfediyorum.

Yaş grubumun ve bireysel özelliklerimin öncelendiği programla eğlenerek öğreniyorum.

Hazırbulunuşlu­ğuma göre, bana özel hazırlanmış programlarla gelişiyorum.

Bütünleştirilmiş, disiplinlerarası etkinliklerle ilgiyle keşfediyorum.

Birikim Biricikli Ol

Erken Kayıt
Avantajı

Biricik Birikim Eğitim Programında çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen bütüncül bir yaklaşım uygulanır.
Haber & Duyuru