Yaş grubumun ve bireysel özelliklerimin öncelendiği programla eğlenerek öğreniyorum.

Alan Gezisi

Alan Gezisi

Alan gezisi çocukların yaşadığı çevreyi tanıyarak doğal ve kültürel değerlerini öğrenmelerini hed…

Matematik Etkinliği

Matematik Etkinliği

Matematik etkinliği, analitik düşünmenin temelini oluşturarak bilişsel gelişim süreçlerini destek…

Müzik Etkinliği

Müzik Etkinliği

Dinleme, söyleme, ritim, nefes, ses, sesleri ayırt etme ve enstrümanlarla ilgili çalışmaların yap…

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocukların ilkokulda okuma yazma öğrenebilmeleri için gereken tü…

Oyun Etkinliği

Oyun Etkinliği

Genel kabule göre oyun çocuğun en önemli işidir. Bu düşünceden hareketle oyundan tüm gelişim alan…

Sanat Etkinliği

Sanat Etkinliği

Sanat etkinliği çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek iç dünyalarının estetik bir şekilde …

Türkçe Etkinliği

Türkçe Etkinliği

Türkçe etkinliği çocukların sesleri doğru çıkarmalarını, sözcük dağarcıklarını geliştirmeyi, dinl…