Hazırbulunuşlu­ğuma göre, bana özel hazırlanmış programlarla gelişiyorum.

Adabımuaşeret Programı

Adabımuaşeret Programı

Toplumsal ve kişisel hayatında ihtiyaç duyacağı adabımuaşeret kurallarını öğrenir ve uygular.    …

Çocuklarla Düşünme Programı

Çocuklarla Düşünme Programı

Çocuğun soru sorma, sorgulama, araştırma ve eleştirel düşünme becerileri gelişir, yaratıcı düşünm…

Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımı

Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımı

• Çevresine, olaylara ve durumlara bütünsel bakabilme becerisi kazanır
• Bağlam temelli düşün…

Doğayla Tanış Olalım Programı

Doğayla Tanış Olalım Programı

Doğayı keşfe açık ve doğa ile barışıktır. Doğayı tanıyarak ona karşı sorumluluklarının farkında o…

Drama Eğitimi Programı

Drama Eğitimi Programı

Yaratıcılığını ortaya koyarak, kendini sözlü ve sözsüz ifade etme becerisi kazanır. Hayal gücünü …

Estetik Eğitimi Programı

Estetik Eğitimi Programı

Hayata güzel bakma ve hayatı güzel yaşayabilme becerisini edinir. Güzel olanı ayırt etmeyi öğreni…

Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Programı

Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Programı

Günlük hayatta karşılaştığı yemek yeme, kendi temizliğini yapma, ayakkabı bağlama, düğme ilikleme…

Harezmî Öğretim Yöntemi

Harezmî Öğretim Yöntemi

Hayata dokunma dönemi, çocukların büyük bir hayal gücüne sahip oldukları ve çok soru sordukları d…

İngilizce Dil Öğretim Sistemi

İngilizce Dil Öğretim Sistemi

İngilizceyi yaşayarak, hissederek, gözlemleyerek, deneyimleyerek ve keşfederek öğrenir.
• Bil…

Kişilik Gelişimi Programı

Kişilik Gelişimi Programı

Öz değerlerini tanır, davranış ve eylemlerine yansıtır.
• İnsanın değerli olduğunu bilir

Manevi Gelişim Programı

Manevi Gelişim Programı

Manevi alanı, pedagojik yaklaşıma uygun ve hayatla bağ kurabileceği şekilde tanır. Oyun temelli y…

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla çocuklar yeni bilgiler öğrenir ve yeni beceriler kazanır. Ahla…

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sistemi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sistemi

Gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımı temel alınır. Düzenli olarak çocukların takipleri yapı…

Sosyal Sorumluluk Programı

Sosyal Sorumluluk Programı

Ailesine, milletine ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu bilir. Bu bilincin pratik yansıması …